Partners Branches Districts Province Location
7 Dailekh6Narayan Municipality
Dolpa 6 Thuli Bheri Municipality
Doti 7 Dipayal Silgadhi Municipality
Kalikot 6 Khadachakra Municipality
Kanchanpur 7 Belauri Municipality
Mugu 6 Chhyanath Rara Municipality
Mustang 4 Gharpajong Rural Municipality